Hjem Rapporter Rapporter 2013 Sosialtjenesten i Nome

Sosialtjenesten i Nome

Rapporten har følgende hovedproblemstilling:

I hvilken grad sikrer ressursbruken i sosialtjenesten at flest mulig sosialhjelpsmottakere blir økonomisk selvhjulpne?

I rapporten beskrives følgende spørsmål:

  • Hvordan er ressursbruken ved sosialtjenesten i Nome kommune?
  • I hvilken grad har administrasjonen kontroll med at ressursene styres inn mot prioriterte mål?
  • Er sosialtjenestens bruk av virkemidler i tråd med gjeldende lov- og målkrav?

Rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget 13. juni 2013.