Hjem Rapporter Rapporter 2013 Økonomistyring – Kragerø kommune

Økonomistyring – Kragerø kommune

Forvaltningsrevisjonen har følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad har kommunen rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring?
  • I hvilken grad er kommunens budsjettering realistisk, og blir det rapportert på økonomi slik som reglene krever?

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 16. september 2013.