Hjem Rapporter Rapporter 2013 Styring, samarbeid og kompetanse – NAV Skien

Styring, samarbeid og kompetanse – NAV Skien

Vi har undersøkt følgende problemstilling:

  • I hvilken grad har NAV-Skien en organisering som er formålstjenlig for å løse de kommunale oppgavene?

Vi har undersøkt områdene styring, samarbeid og kompetanse.

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 27. september 2009