Hjem Rapporter Rapporter 2013 Offentleg innsyn og miljøinformasjon – Bø kommune

Offentleg innsyn og miljøinformasjon – Bø kommune

Rapporten handsamar følgjande problemstillingar:

  • I kva grad har kommunen treft tiltak for å sikre innsynsrett i dokument i samsvar med offentleglova?
    • Sikrar kommunen at post blir journalført?
    • Sikrar kommunen at telefonsamtalar og elektronisk kommunikasjon blir journalført?
    • Sikrar kommunen rett handsaming av krav om innsyn?
    • I kva grad er rutinane kjende i organisasjonen?
  • Har kommunen lagt til rette for at innbyggjarar og andre får miljøinformasjon om kommunal verksemd?

Rapporten vart handsama av kontrollutvalet 11. november 2013.