Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2008 Årsak til høge kostnader i sosialtenesta i Vinje kommune

Årsak til høge kostnader i sosialtenesta i Vinje kommune

Vinje kommune har over fleire år hatt høge utgifter til økonomisk sosialhjelp. Målsettinga med dette prosjektet var å finne moglege årsaker til dei høge kostnadene.

Rapporten er datert 7. oktober 2008

Sosialtenesta 83,92 kB