Hjem Rapporter Eldre rapporter Rapporter 2008 Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene – Skien kommune

Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene – Skien kommune

Formålet med prosjektet er å undersøke om kvaliteten i hjemmetjeneste eller institusjon er i samsvar med gjeldende lov og forskrift.

Rapporten er datert 26. november 2008.