Hjem Rapporter Rapporter 2013 Byggesaksbehandling i Larvik kommune

Byggesaksbehandling i Larvik kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik i sak 9/12. I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt følgende problemstillinger:

  • Forvaltes arealet i Larvik i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner?
  • I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig saksbehandling av byggesøknader?
  • I hvilken grad driver kommunen byggesakstilsyn i samsvar med plan- og bygningsloven?

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i desember 2013.

 

Du kan lese rapporten her: 709005 Byggesaksbehandling Larvik