Hjem Rapporter Rapporter 2014 Næringsarbeidet i Tokke kommune

Næringsarbeidet i Tokke kommune

garden-7-1354685-mForvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalet i Tokke kommune. Vi har undersøkt kommunen si organisering av arbeidet med næringsutvikling, særleg forvaltingen av næringsfond.

Rapporten vart handsama av kontrollutvalet i Tokke 11. september 2014.

 

Du kan laste ned rapporten her: 733015 – Evaluering av naeringsarbeid – Tokke kommune