Hjem Rapporter Rapporter 2014 Lærlingar i kommunen – Fyresdal kommune

Lærlingar i kommunen – Fyresdal kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalet i Fyresdal. Vi har undersøkt korleis kommunen arbeider med lærlingar i høve til krava i opplæringslova og arbeidsmiljølova, og om lærlingane i kommunen er nøgde med læretida.

Rapporten vart handsama av kontrollutvalet i Fyresdal 22. oktober 2014.

Du kan laste ned rapporten her: Rapport 731 012 – Lærlingar i kommunen – Fyresdal kommu ne