Hjem Rapporter Rapporter 2014 Sosialtjenesten – Notodden kommune

Sosialtjenesten – Notodden kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt

  • hvordan ressursbruken ved NAV Notodden er,
  • i hvilken grad kommunen har tiltak for kontroll med at saksbehandling av støtte til sosialhjelp følger gjeldende regelverk, og
  • om saksbehandlingen av søknader om økonomisk stønad er i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer.

Det er kontrollutvalget i Notodden kommune som har bestilt rapporten, og den ble behandlet av kontrollutvalget 23. oktober 2014.

Du kan lese rapporten her: 707017 – Sosialtjenesten – Notodden kommune