Hjem Rapporter Rapporter 2014 Internkontroll i Nissedal kommune

Internkontroll i Nissedal kommune

Rapporten er bestilt av kontrollutvalet i Nissedal. I forvaltnignsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen har rutiner for vurdering av risiko på tverrgående internkontrollpliktige områder, om risikovurderinger er gjennomført og om kommunen arbeider systematisk med oppfølging av kartlagt risiko.

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 19. november 2014.

Du kan laste ned rapporten her:

730007 Internkontroll – Nissedal kommune