Hjem Rapporter Rapporter 2014 Samhandlingsreformen i Bamble kommune

Samhandlingsreformen i Bamble kommune

Forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen gjennomføres parallelt i kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble, og den er bestilt av kontrollutvalgene i kommunene. Denne rapporten handler om Bamble kommune.

I rapporten svarer vi på følgende problemstillinger:

  • Har helse- og omsorgstjenestene endret seg etter reformen?
  • Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre samhandling mellom kommunen og sykehuset?
  • Fungerer delavtalene med sykehuset som forutsatt? Vi ser på delavtalene om
    • Innleggelse på sykehus
    • Utskriving fra sykehus
    • Håndtering av avvik

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i Bamble 2.12.2014.

Du kan lese rapporten her:

750013 Samhandlingsreformen i Grenland Bamble kommune