Hjem Rapporter Rapporter 2014 Eigedomsforvaltning i Vinje kommune

Eigedomsforvaltning i Vinje kommune

Forvaltningsrevisjon av eigedomsforvaltinga er bestilt av kontrollutvalet, jf. møte 12.03.14 sak 3/14, og møte 27.05.14 sak 6/14. Vi har undersøkt følgjande problemstillingar:

  1. Har Vinje kommune overordna politisk bestemte mål og eit rasjonelt system for styring og planlegging av eigedomsforvaltinga?
  2. Har kommunen eit godt verdibevarande vedlikehald av bygningane sine?

Rapporten vart handsama av kontrollutvalet i Vinje 15. desember 2014.

Du kan lese rapporten her:

734014 Eigedomsforvalting i Vinje