Hjem Rapporter Rapporter 2014 Samhandlingsreformen i Siljan kommune

Samhandlingsreformen i Siljan kommune

Forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen gjennomføres parallelt i kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble, og den er bestilt av kontrollutvalgene i kommunene. Denne rapporten handler om Siljan kommune.

I rapporten svarer vi på følgende problemstillinger:

Har helse- og omsorgstjenestene endret seg etter reformen?Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre samhandling mellom kommunen og sykehuset?

Fungerer delavtalene med sykehuset som forutsatt? Vi ser på delavtalene om

Innleggelse på sykehusUtskriving fra sykehus

Håndtering av avvik

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i Siljan 18.12.2014.

Du kan lese rapporten her:

750013 Samhandlingsreformen i Grenland Siljan kommune