Hjem Rapporter Rapporter 2014 PP-tjenesten i Midt-Telemark

PP-tjenesten i Midt-Telemark

Kontrollutvalgene i Nome, Bø og Sauherad har bestilt rapporten i fellesskap, og ønsker at Telemark kommunerevisjon IKS skal se nærmere på kommunenes erfaringer med Midt-Telemark pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Du kan lese rapporten her:

750012 Midt-Telemark PPT – forprosjekt