Hjem Rapporter 2015 Skolefritidsordningen i Skien kommune

Skolefritidsordningen i Skien kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien. Rapporten omhandler følgende problemstillinger:

– I hvilken grad har Skien kommune iverksatt tiltak for å sikre ønsket kvalitet i skolefritidsordningen?

– I hvilken grad vurderer SFO at de sikrer god kvalitet?

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 18. september 2015.

Du kan lese rapporten her: 706045 Skolefritidsordningen i Skien