Hjem Rapporter 2015 Sakshandteringssystem i Tokke kommune

Sakshandteringssystem i Tokke kommune

Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalet i Tokke kommune. Vi har undersøkt følgjande problemstilling:

I kva grad sikrar kommunen rett handtering av dokument og bruk av sakshandsamingssystem?

Rapporten vart handsama av kontrollutvalet 29. september 2015. Du kan lese rapporten her:

733016 Sakshandsamingssystem Tokke kommune