Hjem Rapporter 2015 Tilsyn med byggesaker i Grenland – Kragerø

Tilsyn med byggesaker i Grenland – Kragerø

Forvaltningsrevisjon av tilsyn med byggesaker er bestilt av kontrollutvalgene i Porsgrunn, Kragerø, Bamble og Drangedal. Rapporten handler om det felles tilsynskontoret og om arbeidet med tilsyn i hver kommune. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i Kragerø 22.10.15. Du kan lese rapporten her:

750014 – Tilsyn med byggesaker – Kragero kommune