Hjem Rapporter 2015 Offentlige anskaffelser – Sauherad kommune

Offentlige anskaffelser – Sauherad kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre gode innkjøp og etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser. Videre har vi sett på om anskaffelser faktisk blir gjennomført i samsvar med gjeldende krav, og om kommunen bruker inngåtte rammeavtaler. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 14.12.15. Du kan lese rapporten her:

722014 Offentlige anskaffelser – Sauherad