Hjem Rapporter 2015 Eiendomsforvaltning – Tinn kommune

Eiendomsforvaltning – Tinn kommune

Forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen i Tinn kommune er bestilt av kontrollutvalget. Vi har undersøkt om kommunen har overordnede politiske mål og et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Videre om kommunen kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold av bygningene sine og om de økonomiske rammevilkårene er tilpasset den langsiktige karakteren som eiendomsforvaltning har. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 15.12.2015.

Du kan lese rapporten her:

726 014 Eiendomsforvaltning – Tinn kommune