Hjem Rapporter 2015 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommune

Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommune

En rapport om kommunens arbeid med integrering av flyktninger gjennom introduksjonsprogrammet, gjennom tiltak i egen organisasjon for å øke sysselsettingen og gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 8. desember 2015.

Du kan lese rapporten her:

705032 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommune