Hjem Rapporter 2015 Oppfølging av sjukefråvær – Bø kommune

Oppfølging av sjukefråvær – Bø kommune

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi kommunens arbeid med oppfølging av sjukefravær i egen organisasjon. Rapporten er bestilt av kontrollutvalget, og ble behandlet der 9.12.2015.

 

Du kan lese rapporten her:

721017 Sjukefravaer – Bo kommune