Hjem Rapporter 2015 Tilsyn med byggesaker i Grenland – Drangedal kommune

Tilsyn med byggesaker i Grenland – Drangedal kommune

Forvaltningsrevisjon av tilsyn med byggesaker er bestilt av kontrollutvalgene i Porsgrunn, Kragerø, Bamble og Drangedal. Rapporten handler om det felles tilsynskontoret og om arbeidet med tilsyn i hver kommune. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i Drangedal 09.12.15. Du kan lese rapporten her:

750014 Tilsyn med byggesaker i Grenland – Drangedal kommune