Hjem Selskapskontroll 2014 Gea Norvegica Geopark IKS

Gea Norvegica Geopark IKS

Kontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune.  Hovedformålet med eierskapskontrollen er å gjennomføre kontrollutvalgets tilsyn med at oppfølgningen av eierskapet i Gea Norvegica Geopark IKS (Geoparken) skjer i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i 2014.

Du kan lese rapporten her:

400004-Gea Norvegica Geopark IKS – eierskap