Hjem Selskapskontroll 2014 Bø kommunale eigedomselskap AS

Bø kommunale eigedomselskap AS

Eigarskapkontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Bø kommune.

Vi har undersøkt følgjande problemstillingar:

  • Har Bø kommune oversikt over sine eigarinteresser i selskapet?
  • Har Bø kommune tydelege målsetjingar med eigarskapen i Bø kommunale eigedomselskap?
  • Har Bø kommune vedtatt føringar for korleis dei skal utøve eigarskapen
  • Forvaltar Bø kommune eigarskapen i selskapet i samsvar med eventuelle eigne føringar, selskapslovgivinga og KS sine anbefalingar?

Du kan lese rapporten her:

421004 Bo kommunale eigedomsselskap AS – eigarskapskontroll