Hjem Selskapskontroll 2015 Grenland Havn IKS – Porsgrunn og Bamble

Grenland Havn IKS – Porsgrunn og Bamble

Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalgene i Bamble og Porsgrunn. Kontrollutvalgene har bedt om svar på følgende problemstillinger:

Blir kommunens eierinteresser i Grenland Havn IKS utøvd og forvaltet i samsvar med aktuelle regler og normer, samt kommunestyrets/bystyrets vedtak og forutsetninger?

Vi har undersøkt følgende:

 • I hvilken grad er relevante anbefalinger fra forrige eierskapskontroll fulgt opp?
 • I hvilken grad er avtalte rutiner for eierskapsutøvelsen fulgt:
  • informasjon til andre eiere om bundet mandat i representantskapet
  • kommunens håndtering av representantskapssaker
  • valg av styremedlemmer
  • godtgjørelse til representantskapet
  • samordning av standpunkt i viktige saker
  • informasjonsmøter/eiermøter

Du kan lese rapporten her:

405004 Grenland Havn IKS eierskapskontroll – Porsgrunn og Bamble