Hjem Selskapskontroll 2015 Kontorbygg AS – Skien kommune

Kontorbygg AS – Skien kommune

Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune. Kontrollutvalget har bedt om svar på følgende problemstillinger:

  • Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av eierinteressene sine i Kontorbygg AS?
  • Blir vedtatte retningslinjer og rutiner for oppfølging og evaluering av eierinteresser fulgt?
  • Har kommunen gitt føringer for eierskapsstyringen av datterselskapene, og blir disse fulgt?

Du kan lese rapporten her:

Rapport 406003 Kontorbygg AS Korrigert