Hjem Selskapskontroll 2015 Nome Investeringsselskap AS

Nome Investeringsselskap AS

Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Nome kommune i sak 17/13. Kontrollutvalget har bedt om svar på følgende problemstillinger:

  • Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
  • Er rutinene dekkende, og blir de fulgt?
  • Blir eierinteressene forvaltet i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovregler og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

Du kan lese rapporten her:

419006 Nome investeringsselskapAS