Hjem Selskapskontroll 2015 Notodden Utvikling AS (NUAS)

Notodden Utvikling AS (NUAS)

Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune. Med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling har vi utarbeidet følgende problemstillinger:

  • Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av eierinteressene sine i Notodden Utvikling AS?
  • Blir vedtak, retningslinjer og etablerte regler og normer for god eierstyring fulgt?
    • Hvordan er eierskapsmeldingen fulgt opp?
  • Har kommunen gjennom sitt eierskap gitt føringer for næringsarbeidet som Notodden Utvikling AS driver?
  • Har kommunen gjennom sitt eierskap sikret koordinering av arbeidet med stedsutvikling i kommunen?

Du kan lese rapporten her:

407008 – NUAS AS eierskal – Notodden