Hjem Selskapskontroll 2016 Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll

Fylkeskommunen og alle kommunene i Telemark har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å utarbeide et forslag til plan for selskapskontroll for valgperioden 2016-2020. Plan for selskapskontroll vedtas av kommunestyret, etter innstilling fra kontrollutvalgene.

Les mer om planlegging av selskapskontroll i Kontrollutvalgsboken.