Hjem Selskapskontroll 2015 Rjukan Lys AS – Tinn kommune

Rjukan Lys AS – Tinn kommune

Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Tinn kommune.

Kontrollutvalget har bedt om svar på følgende problemstillinger:

  • Har kommunen etablert retningslinjer og rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
  • Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med retningslinjene, kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

Du kan lese rapporten her:

426004 Eierskapskontroll Rjukanlys AS – Tinn