Hjem Selskapskontroll 2014 Seljord personal AS

Seljord personal AS

Eigarskapkontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Seljord kommune i sak 6/14.

Kontrollutvalet har bedt om svar på følgjande problemstillingar:

  • Har kommunen etablert rutinar for oppfølging og evaluering av sine eigarinteresser?
  • Blir eigarinteressene forvalta i samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader, aktuelle lovreglar og etablerte normer for god eigarstyring og selskapsleiing?

Du kan lese rapporten her:

428003 Seljord Personal AS – eigarskap