Hjem Selskapskontroll 2014 Skien Dalen Skipsselskap AS

Skien Dalen Skipsselskap AS

Kontrollen er ein ordinær eigarskapskontroll, bestilt av fylkeskommunen og dei fem eigarkommunane. Rapporten handlar om følgjande problemstillingar:

  • Har kommunen etablert rutinar for oppfølging og evaluering av sine eigarinteresser?
  • Blir kommunen sine eigarinteresser utøvd i samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader, aktuelle lovreglar og etablerte normer for god eigarstyring og selskapsleiing?

Det er laga ein rapport for kvar kommune, handama i kontrollutvala i 2014. Du kan lese rapportane her:

 

400003 Skien Dalen skipsselskap AS – eierskap – TFK

400003 Skien Dalen Skipsselskap AS – eierskap – Skien

400003 Skien Dalen Skipsselskap AS – eierskap – Nome

400003 Skien Dalen Skipsselskap – eierskap – Kviteseid

400003 Skien Dalen skipsselskap AS – eierskap – Tokke