Hjem Selskapskontroll 2014 Telemark Lys AS – Fyresdal

Telemark Lys AS – Fyresdal

Eigarskapkontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Fyresdal kommune.

Kontrollutvalet har bedt om svar på følgjande problemstillingar:

  • Har Fyresdal kommune oversikt over sine eigarinteresser i selskapet?
  • Har Fyresdal kommune tydelege målsettingar med sitt eigarskap i selskapet?
  • Har Fyresdal kommune vedtatt føringar for korleis dei skal ivareta eigarskapet i selskapet?
  • Forvaltar Fyresdal kommune sitt eigarskap i tråd med eventuelle føringar, selskapslovgiving og normer for godt eigarskap?

Du kan lese rapporten her:

431002 Telemark Lys AS – eigarskapskontroll Fyresdal