Hjem Selskapskontroll 2015 Vest-Telemark Kraftlag AS

Vest-Telemark Kraftlag AS

Eigarskapkontrollen er bestilt av kontrollutvala i dei seks eigarkommunane  Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Vinje og Nissedal.

Kontrollen handlar om følgjande problemstillingar:

  • Har kommunen etablert rutinar for oppfølging og evaluering av sine eigarinteresser?
  • Blir eigarinteressene utøvd og forvalta i samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader, aktuelle lovreglar og etablerte normer for god eigarstyring og selskapsleiing?
  • Utbytepolitikk og andre forventningar frå eigarane til selskapet – samordning og formidling.
  • Prosessar for evaluering og val av styre.

Du kan lese rapportane her:

433003-2 Vest-Telemark kraftlag AS – Fyresdal

433003-3 Vest-Telemark Kraflag AS – Kviteseid

433003-4 Vest-telemark Kraftlag AS – Seljord

433003-5 Vest-telemark Kraftlag AS – Nissedal

433003-6 Vest-Telemark kraftlag AS – Vinje

433003-1 Vest-Telemark Kraftlag AS – Tokke