Hjem Rapporter 2015 Tilsyn med byggesaker i Grenland – Porsgrunn kommune

Tilsyn med byggesaker i Grenland – Porsgrunn kommune

Forvaltningsrevisjon av tilsyn med byggesaker er bestilt av kontrollutvalgene i Porsgrunn, Kragerø, Bamble og Siljan. Rapporten handler om det felles tilsynskontoret og om arbeidet med tilsyn i hver kommune. Rapporten skal behandles av kontrollutvalget i Porsgrunn 27. januar 2016.