Hjem Selskapskontroll 2016 Russmarken VA AS

Russmarken VA AS

Denne rapporten er bestilt av kommunestyret i Hjartdal. Rapporten undersøkjer mellom anna

  • Korleis har selskapet følgt opp kommunestyret sine vedtak?
  • Kva ressursar selskapet har sett av for å følgje opp og gjennomføre utbyggingsprosjekta sine?
  • I kva grad har styret hatt tiltak for å kvalitetssikre og følgje opp budsjett og kostnadskalkylar?
  • I kva grad vert reglane om offentlege anskaffingar følgde?
  • Korleis har styret handtert reglane om habilitet?
  • Korleis har selskapet informert Hjartdal kommune og kundar?

    Du kan lese rapporten her: Rapport 427 005 Russmarken VA AS

Rapporten vert handsama av kontrollutvalet i Hjartdal 26. mai 2016.