Hjem Rapporter 2016 Arkiv og dokumenthandtering – Kviteseid kommune

Arkiv og dokumenthandtering – Kviteseid kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt i kva grad kommunen sikrar rett handtering av dokument og rett bruk av sakshandsamingssystem. Rapporten er bestilt av kontrollutvalet og handsama av utvalet 12. september 2016.

Du kan lese rapporten her: 729017-arkiv-og-dokumenthandtering-kviteseid-kommune