Hjem Rapporter 2016 Saksbehandling helse og omsorg – Bamble kommune

Saksbehandling helse og omsorg – Bamble kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett nærmere på saksbehandling av søknader om hjemmesykepleie og døgnbemannet omsorg, samt kommunens arbeid med å kartlegge behov for døgnbemannede tjenester og kommunens praksis på å gi tjenester til personer som oppholder seg midlertidig i kommunen. Rapporten er bestilt av kontrollutvalget, ble avgitt 26. august 2016, og ble behandlet i kontrollutvalgets møte 12. september 2016.

Du kan lese rapporten her: 714023-saksbehandling-helse-og-omsorg