Hjem Rapporter 2016 Selvkost byggesaksgebyr – Skien kommune

Selvkost byggesaksgebyr – Skien kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune, og gjelder gebyr innenfor byggesaksområdet i kommunen. Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • Er beregningen av gebyr i samsvar med selvkostreglene?
  • Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket?

Du kan lese rapporten her: 706048-selvkost-skien

Rapporten er behandlet av kontrollutvalget 16. september 2016.