Hjem Rapporter 2016 Prosjektstyring – investeringsprosjekt – Porsgrunn kommune

Prosjektstyring – investeringsprosjekt – Porsgrunn kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn. Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • Har kommunen tiltak for planlegging og styring av byggeprosjekter?
  • I hvilken grad er erfaringer fra utvalgte byggeprosjekt fulgt opp?

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 27. september 2o16.

Du kan lese rapporten her:

rapport-705034-prosjektstyring-investeringsprosjekt-porsgrunn-kommune