Hjem Rapporter 2016 Eiendomsforvaltning i Larvik

Eiendomsforvaltning i Larvik

Forvaltningsrevisjonen er utført på oppdrag fra kontrollutvalget i Larvik. Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • Har Larvik kommune overordnede politisk bestemte mål og et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen?
  • Har Larvik kommune tiltak for å sikre et verdibevarende vedlikehold av formålsbyggene sine?

Rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget i Larvik 11.10.16.

 

Du kan lese rapporten her: 709-020-eiendomsforvaltning-i-larvik