Hjem Rapporter 2016 Introduksjonsordningen – Skien kommune

Introduksjonsordningen – Skien kommune

Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien. Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • Sikrer kommunen at organisering av arbeidet med introduksjonsordningen er i tråd med statlige føringer, herunder at det er etablert en samarbeidsavtale?
  • Hvordan brukes tiden fra bosetting til oppstart av program?
  • I hvilken grad sikrer kommunen at personer med rett til program får tilbud om program og får oppstart innen tre måneder?
  • Har kommunen system for å følge opp deltakelse i programmet?
  • I hvilken grad tilbyr kommunen tiltak som forbereder til yrkesdeltakelse?
  • I hvilken grad sikrer kommunen at tiltak i programmet evalueres og justeres?
  • Hvilket samarbeid har Skien kommune med frivilligheten om arbeidet med introduksjonsprogrammet og integrering?

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 4. november 2016.

Du kan lese rapporten her:

706-047-introduksjonsordningen-skien-kommune