Hjem Rapporter 2016 Integrering av flyktninger – Nome kommune

Integrering av flyktninger – Nome kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Nome kommune. Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad tilbyr kommunen et introduksjonsprogram som tilrettelegger for overgang til utdanning eller arbeid?
  • I hvilken grad har kommunen etablert internkontroll med introduksjonsordningen?
  • I hvilken grad tilbyr kommunen selv språk- og arbeidspraksisplasser knyttet til introduksjonsprogrammet?

Rapporten er datert 15. november 2016, og behandles i kontrollutvalget 13. desember 2016.

Du kan lese rapporten her: rapport-719018-integrering-av-flyktninger-nome-kommune