Hjem Rapporter 2016 Tilpasset opplæring – Porsgrunn kommune

Tilpasset opplæring – Porsgrunn kommune

Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn på bakgrunn av kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad blir skolebasert vurdering gjennomført og fulgt opp ved Vestsiden skole?
  • I hvilken grad har Vestsiden skole tiltak for å sikre at opplæringen blir tilpasset elevenes evner og forutsetninger?

Rapporten er datert 22. november 2016, og behandles av kontrollutvalget 6. desember 2016.

 

Du kan lese rapporten her: 705035-Tilpasset-opplaering-Vestsiden-skole