Hjem Selskapskontroll 2016 BTV-fond AS – Skien kommune

BTV-fond AS – Skien kommune

Denne rapporten ble bestilt av kontrollutvalget i Skien i sak 64/16. Kontrollutvalget traff følgende vedtak:

Telemark kommunerevisjon IKS bes foreta en dokumentgjennomgang av kommunens håndtering av prosessen med generalforsamlingene i BTV-fond i forhold til kommunens eierskapsmelding.

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i sak 69/16.

Du kan lese rapporten her: 406 006 BTV fond AS