Hjem Rapporter 2016 Barnevern – forebyggende arbeid

Barnevern – forebyggende arbeid

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune. Rapporten svarer på følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad arbeider kommunen systematisk med forebyggende innsats rettet mot barn og unge?
  • I hvilken grad har kommunen tiltak som sikrer at mistanke om omsorgssvikt blir meldt til barneverntjenesten?

Rapporten behandles av kontrollutvalget i Notodden kommune 13. desember 2016.

 

Du kan lese rapporten her: Forebyggende arbeid – barn og unge – Notodden kommune