Hjem Selskapskontroll 2017 Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS

Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS

Denne rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Skien. Konsernet Bjorstaddalen Avfallsanlegg selger renovasjonstjenester knyttet til husholdningsavfall til Renovasjon i Grenland IKS og til Skien kommune, og de selger tjenester knyttet til næringsavfall. Rapporten undersøker håndteringen av selvkost i konsernet Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport 406007 Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS – Organisering og selvkost