Hjem Selskapskontroll 2017 Renovasjon i Grenland IKS – anskaffelser og selvkost

Renovasjon i Grenland IKS – anskaffelser og selvkost

Denne selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalgene i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

Rapporten handler om følgende problemstillinger:

  •  Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser?
  •  Sikrer RiG IKS selvkost i renovasjonstjenestene?
  •  Har RiG IKS riktig behandling av selvkostfond?

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport 406 005 Renovasjon i Grenland IKS – anskaffelser og selvkost