Hjem Selskapskontroll 2017 Eierskapskontroll – Kragerø kommune – opplæring, avklaringer og rapportering

Eierskapskontroll – Kragerø kommune – opplæring, avklaringer og rapportering

Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø. I kontrollen har vi undersøkt om kommunen legger til rette for god eierstyring, gjennom rutiner, opplæring, politiske avklaringer og rapportering.

Rapporten er oversendt kontrollutvalget 12.10.17.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport 415006 Eierskap – opplæring, avklaringer og rapportering – Kragerø